Tysiące zadowolonych klientów
Produkty najwyższej jakości
Szybka dostawa
Regulamin
Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy firmy OŁER, działający pod adresem www.oler.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego "OŁER" z siedzibą w Kunicach, ul. Piwna 1, 59-216 Kunice, NIP: 769-000-02-79, REGON: 004705080

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy Oler.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zamówienia przyjmowane są przez formularz zamówienia.

2.3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez pracownika POH "OŁER" zajmującego się sprzedażą detaliczną lub hurtową.

2.4. Sklep internetowy POH "OŁER" przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę będą realizowane w ciągu 48 godzin począwszy od godziny 10 najbliższego dnia roboczego. Podobnie zamówienia złożone w czasie innych dni wolnych od pracy.

2.5. Ceny podawane w sklepie internetowym POH "OŁER" są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.6. Ceny towarów podane na stronie oler.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

2.7. POH "OŁER" prowadzące sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT w zależności od woli Kupującego. Dokumenty sprzedaży przesyłane są na adres e-mail Kupującego, podanego w trakcie rejestracji. Na życzenie Kupującego dokument sprzedaży wysyłany jest pocztą tradycyjną

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GEIS, Pekaes, RABEN lub Poczta Polska.

3.2. POH "OŁER" zrealizuje prawidłowo złożone zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.4 niniejszego Regulaminu.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez POH "OŁER" kompletności i wiarygodności wysłanych danych. W przypadku braku kompletności i/lub wiarygodności tych danych przedstawiciel POH "OŁER" skontaktuje się z Kupującym telefonicznie bądź mailowo. W przypadku braku kompletności i/lub wiarygodności danych przesłanych przez Kupującego przedstawiciel wezwie Kupującego do skorygowania i/lub uzupełnienia danych. Korekta i/lub uzupełnienie może nastąpić przez Kupującego w formularzach po zalogowaniu się lub przez przedstawiciela POH "OŁER" jeżeli Kupujący drogą mailową upoważni go do tego.

3.4. Czas dostawy przesyłki do Kupującego:

- Kurier GEIS: do 3 dni roboczych
- Kurier Peakes: do 3 dni roboczych
- Kurier RABEN: do 3 dni roboczych
- Kurier Poczta Polska: do 7 dni roboczych

3.5. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

- przelew bankowy na konto firmy
- szybkie płatności online
- płatność przy odbiorze (należność pobiera firma kurierska).
 
3.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi:

Przelew bankowy:
 
- Kurier Poczta Polska – 25 zł. brutto (jedna paczka – przelew bankowy)
- Kurier GEIS/Pekaes/Poczta Polska – 35 zł. brutto (jedna paczka – przelew bankowy)
- Kurier GEIS/Pekaes/Poczta Polska – 65 zł. brutto (dwie paczki – przelew bankowy)
- Kurier GEIS/Pekaes/Poczta Polska - 95 zł. brutto (pół palety - przelew bankowy)
- Kurier GEIS/Pekaes/Poczta Polska – 145 zł. brutto (jedna paleta – przelew bankowy)

Płatność przy odbiorze:

- Kurier Poczta Polska – 35 zł. brutto (jedna paczka – płatność przy odbiorze)
- Kurier GEIS/Pekaes/Poczta Polska – 45 zł. brutto (dwie paczki – płatność przy odbiorze)
- Kurier GEIS/Pekaes/Poczta Polska – 75 zł. brutto (pół palety - płatność przy odbiorze)
- Kurier GEIS/Pekaes/Poczta Polska – 105 zł. brutto (jedna paleta – płatność przy odbiorze)
- Kurier GEIS/Pekaes/Poczta Polska – 155 zł. brutto (dwie palety – płatność przy odbiorze)

3.8. Koszty przesyłki wyliczane są na podstawie łącznej wartości wagi i objętości zamawianych produktów.

3.9. Nasze przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

3.10. Zamówione produkty wysyłane są w ciągu 72 godz. od zaksięgowania pieniędzy na koncie firmowym (przelew bankowy) lub w ciągu 72 godz. od otrzymania zamówienia (płatność przy odbiorze)

3.11. W momencie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, nie zawiera cech o których POH "OŁER" zapewnił Kupującego lub jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjąć przesyłki. Kupujący ma wtedy prawo zażądać od kuriera firmy doręczającej protokołu szkodowego, wypełnić go i podpisać. Może również zażądać od kuriera firmy doręczającej wypełnienia tego protokołu i podpisać go. Niezależnie od tego uprawnienia powiadomić Biuro Obsługi Klienta POH "OŁER" telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną o wadzie.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący dostrzeże w nim wady może skorzystać z uprawnień dotyczących rękojmi lub gwarancji.

4.2. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący powinien odesłać zakupioną rzecz na adres: POH "OŁER", 59-216 Kunice k/Legnicy, ul. Piwna 1 z dopiskiem "Dział reklamacji".

4.3. Do reklamowanego towaru Kupujący powinien dołączyć dokument zakupu lub jego kserokopię.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez rozpatrującego reklamacji. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru.
 
4.5. Okres gwarancji dla klientów detalicznych wynosi 24 mies. od dnia wydania towaru klientowi i 12 mies. dla klientów instytucjonalnych.

5. ZWROTY TOWARÓW

5.1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni liczonych od dnia wydania rzeczy.

5.2 Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 5.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem, gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze, należy wysłać listem poleconym na adres Działu Reklamacji POH OŁER, siedziby firmy POH OŁER lub e-mailem: reklamacje@oler.pl. Towar należy wysłać niezwłocznie, a najpóźniej w przeciągu 14 dni z kopią oświadczenia, licząc od momentu pisemnego powiadomienia sprzedającego o zwrocie towaru.

5.3. Towar należy odesłać na adres: POH "OŁER", 59-216 Kunice k/Legnicy, ul. Piwna 1 z dopiskiem "Dział reklamacji".

5.4. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego.

5.5. Postanowienia pkt 5.1. - 5.4. dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu Art. 22(1) K.C. czyli osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez ich administratora - Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego "OŁER" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002, nr 101 poz. 926 z póź. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub paragonu. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

6.2. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklepu internetowego: sklep@oler.pl

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Wszystkie zdjęcia i filmy oraz opisy produktów znajdujące się na stronie oler.pl objęte są prawami autorskimi. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania i powielania ich na inne strony internetowe i serwisy aukcyjne.
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl